Het bestuur van de Stichting Hoorspel Nú bestaat uit:

Wilco Meijer
Chiel de Kruijf
Wim Wiegel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Wilco Meijer bekleedt de functie van voorzitter. In zijn werkzame leven was hij registeraccountant en partner bij accountantskantoor Ernst & Young.
Vanaf 1953 werkte Wilco Meijer mee aan radio- en televisie uitzendingen bij de AVRO en presenteerde in die tijd o.a. het televisieprogramma Rooster. In 1966 werd hij bestuurslid van de AVRO en van 1988 tot 2005 was hij daar penningmeester.

Chiel de Kruijf begon zijn carrière als vast acteur bij de toenmalige hoorspelkern. Daarna volgden zijn jaren als radio-nieuwslezer. Later werd hij omroep- en krantenjournalist.

Wim Wiegel komt uit de financiële wereld. Hij was vele jaren staflid bij Van Lanschot Bankiers.

Audrey van der Jagt is adviseuse van de stichting annex schrijfster van hoorspelscripts.Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Hoorspel Nú bestaat uit:

Mevrouw Anne-Wil Blankers, actrice
De heer Eef Brouwers, oud-directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst
Mevrouw Rita Kok, textielkunstenares
Mevrouw Truze Lodder, voormalig zakelijk directeur Nederlandse Opera en Muziektheater Amsterdam
Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde UvA
De heer Hans Wiegel, voormalig vice-premier

Tot aan haar overlijden in februari 2014 maakte ook Mevrouw Dr. Els Borst-Eilers, oud-minister VWS deel uit van het Comité van Aanbeveling. Het bestuur is haar dankbaar voor de steun die ze gedurende tien jaar aan de stichting heeft verleend.De Stichting Hoorspel Nú is te bereiken per:
e-mail: Hoorspelnu@planet.nl
post: Middenstraat 4, 4156 AH  RUMPT

Het bankrekeningnummer van de Stichting Hoorspel Nú te Rumpt is
IBAN: NL04 INGB 0004 2079 05
De Stichting Hoorspel Nú staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 11058207
Het fiscaalnummer van de Stichting Hoorspel Nú voor de omzetbelasting is: NL8131.54.121.B01.

 

[Home][ANBI][Activiteiten][Actueel][Geluid][Contact][Sponsors][Links]

© - 2016 - All rights reserved
Het bestuur van de stichting.

Adviseuse Audrey van der Jagt.